lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่ม - ค่าครองชีพพุ่ง "แรงงานไทย" เสี่ยง - ภาคธุรกิจย้ายฐานหนี

เจ้าของร้าน

       ดีเดย์เมษายนค่าแรง 300 บาทผ่านฉลุย ศาลยกคำร้อง 42 นายจ้าง ภาคธุรกิจหาหนทางเลี่ยงเพิ่มแรงงานต่างด้าว สั่งเครื่องจักรแทนคน ย้ายกิจการไปประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจเลิกกิจการ ขณะที่ค่าครองชีพพุ่งตามต้นทุน มาตรการรัฐธงฟ้า-ยืดน้ำมันดีเซลทำได้แค่บรรเทา
       
       ค่าครองชีพของคนไทยที่พุ่งสูงขึ้นในเวลานี้ แม้จะกลายเป็นเกมชิงไหวชิงพริบของนักการเมือง รัฐบาลได้ออกมาตอบโต้ว่าราคาสินค้ายังต่ำกว่าช่วงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ แต่แนวโน้มของราคาสินค้าที่มาถึงมือผู้บริโภคยังเพิ่มขึ้น เห็นได้จากการที่รัฐบาลต้องยืดการลดภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน สิ้นสุด 30 เมษายน2555 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เงิน 9 พันล้านบาท
       
       นอกจากนี้ยังเห็นชอบโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยวงเงิน 1,620 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการโชห่วยช่วยชาติ ภายใต้ชื่อ "ร้านถูกใจ" หรือโครงการ 1 ร้านค้า 1 ชุมชุน วงเงิน 1,320 ล้านบาท วางเป้าตั้ง 10,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช เดือนเมษายนเริ่มดำเนินการในกรุงเทพฯและปริมณฑลและใน 15 จังหวัด 2,000 แห่ง และดำเนินการในทุกจังหวัดในเดือนพฤษภาคมอีก 8,000 แห่ง
       
       โครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย วงเงิน 300 ล้านบาท จำหน่ายสินค้าในราคาถูกทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
       
       ของแพงถ้วนหน้า
       
       “ราคาสินค้ามีโอกาสปรับขึ้นได้อีกตามต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้น กรณีของราคาสินค้าจำพวกผัก ต้นทุนการผลิตไม่ได้สูงขึ้นมากนัก แต่เป็นผลมาจากพ่อค้าคนกลางทำให้เมื่อสินค้ามาถึงมือผู้บริโภคราคาจึงขยับขึ้นมาก” แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าว
       
       ขณะที่สินค้าอื่นมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงาน ทั้งก๊าซ LPG รวมถึงก๊าซ NGV ที่ราคาขยับขึ้น รวมไปถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ทั้งต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งมีราคาแพงขึ้น ย่อมส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าที่เป็นวัตถุดิบมีราคาขยับขึ้นตาม
       
       รวมถึงผลจากนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับจำนำข้าว ทำให้ราคาข้าวบรรจุถุงเดือนเมษายนนี้จะปรับเพิ่มขึ้นอีก 10 บาท ตามมาด้วยค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐมและนนทบุรี ที่จะใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ หลังจากที่ 42 บริษัทได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการค่าจ้างกลางต่อศาลปกครอง เมื่อศาลพิจารณาให้ยกคำร้องเมื่อ 20 มีนาคม ทำให้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ค่าแรงขั้นต่ำใน 7 จังหวัดจะขยับขึ้นเป็น 300 บาท ในส่วนนี้จะมีผลต่อราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจะผลักภาระต้นทุนค่าแรงดังกล่าวมายังผู้บริโภคผ่านทางราคาสินค้า
       
       หากราคาสินค้าปรับขึ้นแล้วค่าแรงขยับขึ้นตามถือว่าเป็นเรื่องดี ส่วนจะมากพอต่อการดำรงชีพหรือไม่นั้นต้องขึ้นกับสถานะและวิธีการใช้จ่ายของแต่ละคน แต่ทุกคนจะได้ค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทเหมือนกันหรือไม่ คงเป็นเรื่องการตกลงกันระหว่างนายจ้างและตัวลูกจ้างเอง อีกทั้งค่าแรงดังกล่าวกำหนดไว้เฉพาะรายที่เคยได้ต่ำกว่า 300 บาท ส่วนคนที่มีรายได้เกินแต่ไม่ได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น เมื่อราคาสินค้าปรับขึ้นย่อมกระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
       
       ทางออกผู้ประกอบการ
       
       ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เมื่อรัฐกำหนดให้ค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทแล้ว กิจการบางประเภทที่เคยจ้างแรงงานต่ำกว่ากฎหมายกำหนดนั้นจะมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจการต่อได้หรือไม่
       
       “เราเคยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงเรื่องค่าแรง 300 บาทในหลายธุรกิจ พบว่าบางกิจการที่ใช้คนไม่มากไม่กระทบกับค่าแรง 300 บาท เพราะเขาคิดวันทำงานที่ 26 วัน ตกเป็นเงินเดือนละ 7,800 บาท หรือหากเป็นกิจการขนาดใหญ่ของต่างชาติค่าแรงขั้นต่ำดังกล่าวไม่เป็นปัญหา แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือเรื่องการย้ายงาน บริษัทหลายแห่งได้อบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงานไประดับหนึ่ง เมื่อพบว่าบางแห่งให้ค่าแรงสูงกว่าเล็กน้อยแรงงานกลุ่มนี้ก็ย้ายงาน ทำให้พนักงานเหล่านั้นขาดโอกาสในการพัฒนาความสามารถไปและสิ่งที่บริษัทลงทุนไปก็สูญเปล่า” ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาคกล่าว
       
       ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่ากิจการใดจะมีปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลกำหนด เพราะแต่ละกิจการต้องไปประเมินถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้น บางบริษัทมีศักยภาพพอที่จะแบกรับและส่งต่อต้นทุนไปเป็นราคาสินค้าสู่ผู้บริโภค แต่บางบริษัทอาจมีข้อจำกัดที่ผลักต้นทุนไปในราคาสินค้าได้น้อย
       
       ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการไม่ใช่เรื่องค่าแรงเพียงอย่างเดียว ยังมีค่าพลังงานเช่นก๊าซในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับราคาสูงขึ้นแบบขั้นบันได ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นตามตลาดโลก รวมถึงตัววัสดุที่จะนำมาใช้ประกอบเป็นสินค้า เมื่อทุกอย่างรวมกันเจ้าของกิจการต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป
       
       เจ้าของกิจการมีทางเลือกหลายทาง เช่น การขออนุญาตเพิ่มแรงงานต่างด้าวมากขึ้น เพื่อมาชดเชยแรงงานไทยที่จะต้องว่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ หรือลดต้นทุนของพนักงานด้วยการนำเข้าเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานบางส่วน หรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หากไม่สามารถหาทางออกได้หนทางสุดท้ายคือการปิดกิจการ
       
       หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเมืองไทย อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งตัดสินใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีการสร้างระบบสาธารณูปโภคขนานใหญ่เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ อุตสาหกรรมรถยนต์ค่ายใหญ่อย่างฮอนด้าของญี่ปุ่นและอีกหลายรายได้ลงทุนเพิ่มในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีเวียดนามที่ยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ไม่น้อย รวมถึงดาวรุ่งของเอเชียอย่างพม่า ที่เปิดประเทศและก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย มีทั้งต่างชาติและกิจการของคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มุ่งไปยังพม่า
       
       นั่นหมายถึงแรงงานไทยที่เคยทำงานอยู่เดิม อาจต้องเผชิญกับภาวะการเลิกจ้าง เว้นแต่เป็นการสมยอมกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างที่ตกลงจะรับค่าแรงต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำ ประกอบกับค่าครองชีพที่ถีบตัวขึ้นสูงทั้งจากนโยบายของรัฐบาลหรือกลไกราคาในตลาดโลก ย่อมกระทบต่อวิถีในการดำรงชีพของคนไทยจำนวนหนึ่ง
       
       สิ่งที่อาจเกิดขึ้นยังลามไปสู่ภาคการเงินได้เช่นกัน หากแรงงานเหล่านี้มีภาระผูกพันกับธนาคาร เช่น มีการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านหรือรถยนต์ไว้ หรือบางรายมีการขอใช้สินเชื่อบุคคล อาจจะกระทบต่อภาระหนี้เสียของสถาบันการเงินได้เช่นกัน

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้
free counters

 

NEW PRODUCTS

250.00 บาท
  • สั่งซื้อ
199.00 บาท
450.00 บาท
  • สั่งซื้อ
350.00 บาท
  • สั่งซื้อ
490.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,240.00 บาท
1,290.00 บาท
  • สั่งซื้อ
740.00 บาท
790.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,500.00 บาท
1,600.00 บาท
  • สั่งซื้อ

CONTACT US

086-3000305

บ/ช โอนเงิน

กสิกร 4752439599
ชื่อ วีรศักดิ์ นาคมงคล

  

 

free counters

 

         free counters

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

 

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก